vak & mens

de dealmaker

Naar een kopersmarkt?

De conjunctuur is van invloed op zowel de omvang van de overnamemarkt als op hoe transacties worden vormgegeven. Roman Tarlavski van CMS voorspelt een redelijk voorspoedig jaar, waarbij kopers meer zekerheden kunnen bedingen dan in topjaar 2021. Naast het uitonderhandelen van voorwaarden krijgen overnameadvocaten vooral veel werk aan duurzaamheidseisen aan bedrijven.

Roman Tarlavski

‘Het lijkt erop dat we het ergste hebben gehad,’ zegt partner Roman Tarlavski van het Amsterdamse kantoor van CMS waar dertig advocaten zich bezighouden met corporate advies. Het voor advocaten doorgaans lucratieve advieswerk bij fusies en overnames doorliep een hobbelig traject. Na een sterk 2021 zakte de markt als gevolg van de oorlog in Oekraïne in de tweede helft jaar van vorig jaar ietwat in.

‘Zo goed als 2021 zal het niet snel meer worden, maar vooral bij private equity is veel geld in omloop dat rendabel moet worden ingezet. Dat lijkt het dit jaar te winnen van negatieve factoren als de hard gestegen rente en de toegenomen moeite om bancaire financiering te bemachtigen. Daarnaast presteert de technologiesector onverminderd sterk en zullen veel transacties gedreven worden door de snelle digitale transformatie.’ Bovendien, stelt Tarlavski, is het onvermijdelijk dat ondernemingen door de huidige crisis onderdelen moeten afstoten.

CMS behoort met ruim vijfduizend advocaten tot de grootste Europese kantoren en rapporteert jaarlijks over de ontwikkelingen op de overnamemarkt. Daarnaast geeft het kantoor in een afzonderlijke studie periodiek inzage in veranderingen in contractvoorwaarden bij overnames waarbij het zelf als adviseur is opgetreden. Eind vorig jaar publiceerde Tarlavski hierover in een eigen artikel in het tijdschrift Contracteren.

‘Met de afkoeling van de overnamemarkt is het niet langer de verkoper die de voorwaarden kan dicteren, maar de koper,’ zegt Tarlavski. ‘Dat we nu mogelijk richting een kopersmarkt gaan, is onder meer te zien aan het oplopen van de zogenoemde liability caps, het maximale bedrag waarvoor de verkoper aansprakelijk kan worden gehouden als na de transactie bepaalde garanties niet zijn nagekomen.’ Ook is de earn out-regeling in trek, de bepaling waarbij de overnameprijs deels afhankelijk wordt gemaakt van de financiële prestaties van de gekochte onderneming gedurende een zekere periode na de transactie. ‘De earn out is een goed middel om toch tot een transactie te komen bij onenigheid over de prijs. Juist in de huidige markt groeit deze mismatch, omdat verkopers vasthouden aan relatief hoge waarderingen uit het verleden, terwijl kopers bezorgd zijn.’

Los van het uitonderhandelen van de telkens veranderende machtsbalans tussen verkoper en koper voorziet Tarlavski dat overnameadvocaten veel werk krijgen aan regelgeving die bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheidsaspecten van al hun toeleveranciers in de keten. ‘Zeker bij overnames wil je achteraf geen gedoe wanneer toeleveranciers niet aan zekere standaarden blijken te voldoen. Dit betekent dat het boekenonderzoek bij overnames uitgebreider wordt.’