van de nova

Advocaten voor de adviescommissie insolventierecht

De NOvA is in het bijzonder op zoek naar advocaten die kennis hebben van de Wsnp. Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van het insolventierecht van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

Werkwijze

De werkwijze van de commissies wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zo veel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt twee keer per jaar vergaderd. Verder contact vindt zo veel mogelijk via e-mail en telefonisch plaats.

Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidingspunt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne ten Berge via s.tenberge@advocatenorde.nl of +31 (0)6 102 058 48. Uw interesse kunt u uiterlijk 16 december 2022 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie insolventierecht’.