actueel

ten geleide

Verbinding binnen de balie

Wij, bijna 18.800 advocaten, vormen gezamenlijk de Nederlandse orde van advocaten. Van commercieel tot sociaal advocaten, van proces- tot adviesadvocaten: we hebben één ding gemeen. Allemaal zetten we ons dagelijks in voor de bescherming van de rechtsstaat en de grondrechten. Samen staan we voor een onafhankelijke advocatuur die onmisbaar is voor een goede rechtsbedeling.

Samen gaat niet zonder samenwerking. Daarom heeft de algemene raad de afgelopen jaren geïnvesteerd in het versterken van de connecties binnen de balie. Zo hebben we de banden met lokale orden aangehaald door werkbezoeken aan de raden van de orde en door periodiek overleg met de dekens over onderwerpen die ons samen bezighouden. Ook hebben we ingezet op meer internationale samenwerking met balies van andere Europese landen. En niet voor niets heet ons nieuwe jaarlijkse evenement NOvA Connect, waar vertegenwoordigers vanuit de advocatuur en het brede juridische domein elkaar ontmoeten.

Meer en goede verbinding tussen alle gremia binnen de balie is broodnodig. Zeker nu de advocatuur vaak in de schijnwerpers staat van zowel de politiek als de media, is het van belang om eenheid te zoeken en die uit te stralen. Dat vereist dat wij continu over actuele ontwikkelingen de dialoog met elkaar aangaan, onderling afstemmen en samen optrekken. Maar ook dat wij niet naar binnen zijn gekeerd, maar naar buiten blijven kijken. Of het nu gaat om het veranderende toezicht op de advocatuur, de uitdagingen binnen de sociale advocatuur of veranderingen in het ordenlandschap, onze gezamenlijke stem versterkt onze positie in het politiek-bestuurlijke discours en daarmee in de maatschappij.

Het fundament voor nauwere samenwerking binnen alle geledingen van de balie is gelegd. De afgelopen vijfenhalf jaar heb ik hier met veel genoegen en plezier aan bijgedragen. Mijn termijn als bestuurslid van de NOvA zit erop, maar ik weet zeker dat ‘verbinding’ ook bij mijn opvolgers in het bloed zit.