van de nova

veelgestelde vragen

Voldoe ik als gespreks­leider intervisie aan de kwaliteits­toetsen?

Top 3 van veelgestelde vragen van advocaten aan het Informatiepunt deze maand.

V: Ik ben geregistreerd als gespreksleider voor intervisie. Voldoe ik met het begeleiden van intervisiebijeenkomsten ook aan de kwaliteitstoetsen?

A: Ja, voor ieder heel uur dat u optreedt als gespreksleider kunt u deze uren opvoeren. Hiervoor geldt een maximum van vier uur per jaar, oftewel de helft van het minimumaantal uur (acht) om met intervisie aan de kwaliteitstoetsen te voldoen.

V: Ik ben advocaat-stagiair en kort geleden van kantoor (en patroon) gewisseld. Nu staat op zoekeenadvocaat.nl nog steeds mijn oude patroon vermeld. Hoe kan dat worden gewijzigd?

A: Dit kan via het formulier ‘Verzoek tot wijziging patroon’ dat u kunt downloaden op advocatenorde.nl (Praktijkuitoefening > Voor uw praktijk > Modellen/​handleidingen/​formulieren). Dit formulier stuurt u naar uw lokale orde, die de patroonswijziging doorvoert. De NOvA neemt dit over in BAR en daarmee automatisch in Zoek een advocaat. In Mijn Orde kunt u zelf uw kantoorwijziging doorgeven.

V: Mijn nieuwe medewerker heeft nog een advocatenpas voor medewerkers van haar vorige kantoor. Kan ze die pas ook bij ons kantoor gebruiken?

A: Ja, dat kan. Eerst dient u, als advocaat van het nieuwe kantoor, de verhuizing van uw nieuwe medewerker als gemachtigde door te geven in Mijn Orde (Wijzigingen doorgeven > Ik wil de gemachtigden van mijn kantoor beheren > Ik wil een verhuizing van een gemachtigde naar mijn kantoor doorgeven). Deze wijziging gaat per direct in. Daarna kan elke advocaat van uw kantoor via het Advocatenpasportaal de nieuwe medewerker machtigen.

Meer vragen?

Bekijk alle veelgestelde vragen op advocatenorde.nl/​faqs. Staat uw vraag hier niet bij? Het Informatiepunt voor advocaten is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.30 uur op (070) 335 35 54 en via informatiepunt@​advocaten​orde.nl. Het Informatiepunt geeft voorlichting aan advocaten over de regelgeving voor de advocatuur en beantwoordt vragen van advocaten over het gebruik van online applicaties van de NOvA.


benoemingen en verkiezingen

Adviescommissie regelgeving

Benoemd als lid en aangewezen als voorzitter per 1 juni 2024:

  • Mr. M.M.M. (Manon) Buiter

Examencommissie Beroeps­opleiding Advocaten

Benoemd als lid per 14 mei 2024:

  • Mr. L. (Lotje) Koers