van de nova

Robert Crince le Roy treedt terug als algemeen deken

Robert Crince le Roy treedt per 1 september 2024 terug als algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten. Sinds zijn aantreden op 1 januari 2022 heeft Crince le Roy ruim tweeënhalf jaar het dekenaat vervuld.

In die periode heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de advocatuur in het belang van een goede rechtsbedeling. In het bijzonder heeft hij zich ingezet voor de verbinding binnen de beroepsgroep, de balie en de organen van de NOvA. De algemene raad van de NOvA is hem daar zeer erkentelijk voor. In de vergadering van het college van afgevaardigden op 25 juni 2024 zal de verkiezing van de nieuwe algemeen deken plaatsvinden. De algemene raad zal Sanne van Oers en Jeroen Soeteman hiervoor gezamenlijk voordragen.

Robert Crince le Roy is sinds 1991 advocaat. Hij is medeoprichter en partner van Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V. in Rotterdam. Voor de balie was hij onder andere actief als deken van de Rotterdamse orde van advocaten en als lid van het college van afgevaardigden. Op 1 januari 2021 trad hij toe tot de algemene raad, een jaar later werd hij algemeen deken. Onder zijn leiding heeft de NOvA zich – in het belang van de (vaak kwetsbare) rechtzoekenden en met de kernwaarden van de advocatuur als leidraad – sterk gemaakt voor de democratische rechtsstaat, de bescherming van fundamentele rechten en een onafhankelijke advocatuur die de toegang tot het recht waarborgt. Zo bracht de NOvA in de aanloop naar de verkiezingen in 2023 een rechtsstatelijke toets van de verkiezingsprogramma’s uit, werd steeds weer het belang van vrij en vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en cliënt benadrukt en bleef de NOvA onvermoeibaar ijveren voor een stevig verankerde positie van de sociale advocatuur. Ook kwam een uitgebreid weerbaarheidsprogramma voor advocaten tot stand, omdat een goede rechtsbedeling niet zonder weerbare advocaten kan.

Crince le Roy: ‘Ik vond het een eer een aantal jaren de balie te mogen vertegenwoordigen als bestuurder van de NOvA. Met meer rust, dialoog en samenwerking binnen de NOvA is dit een goed moment om “de staf” over te dragen. Een nieuwe groep ervaren bestuurders staat klaar om de belangen van de rechtsstaat, de rechtzoekenden en de advocatuur te behartigen. Ik dank allen met wie ik in de afgelopen jaren heb mogen samenwerken voor de constructieve en inspirerende contacten en voor het in mij gestelde vertrouwen.’