van de nova kort nieuws

Bedreigde advocaten kunnen persoons­gegevens in Kadaster laten afschermen

Advocaten die onroerend goed op hun naam hebben staan in registers van het Kadaster en te maken hebben met een concrete of verwachte (be)dreiging, kunnen hun persoons­gegevens laten afschermen. Hiervoor kunnen zij bellen met de NOvA-noodtelefoon. Om voor afscherming in aanmerking te komen, moeten zij voldoen aan een aantal criteria. Hierover hebben het Kadaster en de NOvA op 6 mei 2024 een convenant getekend. Dit maakt advocaten die beroepshalve worden bedreigd minder makkelijk vindbaar, wat ‘doxing’ voorkomt en bijdraagt aan hun veiligheid. Alleen bestuursorganen, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens dan nog bekijken, voor zover die dat nodig hebben voor het uitoefenen van hun wettelijke taak.

NOvA toetst regerings­programma op rechtsstatelijk gehalte

De NOvA heeft kennisgenomen van het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De NOvA vindt het vanuit haar wettelijke taak van belang om de voorstellen van de aanstaande regering te toetsen op rechts­statelijk­heid. Daartoe heeft de NOvA voor de eerste keer een commissie ingesteld die een rapport over het regeringsprogramma zal uitbrengen. De commissie gaat de voorstellen van een nieuwe regering toetsen op de volgende criteria: betrouwbaarheid van de overheid, fundamentele rechten en vrijheden van burgers en toegang tot het recht. De commissie staat onder voorzitterschap van Elaine Mak, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. Deze commissie past in de traditie van de eerder door de NOvA ingestelde commissies rechtsstatelijke toets verkiezingsprogramma’s.

Beperking vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en gedetineerde cliënt vraagt om individuele beoordeling

Demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft eind mei gereageerd op het spoedadvies van de Afdeling advisering van de Raad van State naar aanleiding van twee amendementen die tijdens de behandeling van de Penitentiaire beginselenwet zijn ingediend. Deze amendementen hebben tot doel auditief toezicht mogelijk te maken op gesprekken tussen een advocaat en een gedetineerde in de Extra Beveiligde Inrichting of op een Afdeling Intensief Toezicht. Net als de NOvA stelt de Raad van State dat beide amendementen een inmenging vormen op de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en gedetineerde en onverenigbaar zijn met de Grondwet, het EVRM en het Unierecht. De minister voor Rechtsbescherming wil met een wijzigingswetsvoorstel komen om beide amendementen terug te draaien. De NOvA adviseert de minister hierin een individuele beoordeling op te nemen als het gaat om het visueel toezicht op gesprekken tussen advocaat en cliënt en het maximum van twee rechtsbijstandsverleners.

Meer nieuws?

Kijk voor de volledige nieuwsberichten en meer nieuws op advocatenorde.nl/​nieuws of meld u aan voor onze nieuwsalerts per e‑mail.