van de nova dilemmapp

Derden­gelden­rekening met een luchtje

Wat doet u bij twijfels over de wijze waarop uw waarnemer zijn praktijk voert?

HET DILEMMA

Ik ben tien jaar advocaat en heb mijn eigen kantoor. Ik heb al jarenlang dezelfde externe waarnemer, we vervangen elkaar tijdens afwezigheid. Onlangs moest ik hem weer vervangen en stuitte ik op zaken in zijn praktijk die mij onrustig maken. Het lijkt erop dat hij de identiteit van zijn cliënten niet zorgvuldig screent. Daarnaast plaats ik kanttekeningen bij de manier waarop hij met zijn derden­gelden­rekening omgaat. Ik wil niet klikken en een vriendschap op het spel zetten, maar ik maak mij er wel zorgen over. Ik heb het een paar keer geprobeerd aan te kaarten, maar het is voor hem onbespreekbaar. Wat doe ik?

SLOTOPMERKING NOvA

Een klein deel van de respondenten doet in zo’n geval niets en laat het over aan de toezichthouder (16%) en een nog kleiner aantal respondenten meldt het bij de deken (11%). Uit de reacties blijkt ook dat er advocaten zijn die een andere waarnemer zoeken en stoppen met het waarnemen voor deze confrère. Soms wordt een termijn gesteld waarbinnen de advocaat orde op zaken kan stellen voordat er een melding bij de deken wordt gedaan. De overgrote meerderheid van de respondenten (56%) weet de Vertrouwens­advocaat hiervoor te vinden. Het team van Vertrouwensadvocaten bestaat uit vijf ervaren advocaten die telefonisch of per e‑mail bereikbaar zijn en die aan de hand van expertise, opleiding en ervaring met advocaten kunnen meedenken en praktische tips kunnen geven. Zij variëren in rechtsgebied, achtergrond en geografische locatie. Welke van de Vertrouwensadvocaten u belt, is aan u. U vindt hen via: advocatenorde.nl/​vertrouwensadvocaat.

Test uw ethisch kompas!

Met de DilemmApp wil de NOvA discussie over dilemma’s binnen de advocatuur bevorderen en het bewustzijn vergroten. Iedere twee weken ontvangt u een nieuw dilemma in de app waarmee u een afweging maakt tussen tegenstrijdige belangen.

Na publicatie van het nieuwe dilemma plaatst de NOvA ook een slotopmerking bij het vorige dilemma, waarin de mogelijke overwegingen voor en tegen een bepaalde keuze op een rijtje worden gezet. U kunt zelf ook dilemma’s indienen binnen de app of deze mailen naar dilemma@​advocaten​orde.nl.

Download de NOvA DilemmApp gratis in de App Store (iOS) of Google Play Store (Android). Let op: selecteer de app met het blauwe logo en de witte pijlen. Als u voor de eerste keer de app opent, wordt u om een wachtwoord gevraagd. Vul hier in: Advocaat! Deelname aan de app is anoniem en niet herleidbaar tot personen en telefoonnummers.