van de nova kort nieuws

Experiment resultaat­gerelateerde beloning verlengd

Het ‘experiment resultaat­gerelateerde beloning in letsel- en overlijdens­schade­zaken’ wordt met twee jaar verlengd tot 1 januari 2026. Dat heeft het college van afgevaardigden besloten. In die periode wordt onderzocht om wat voor soort zaken het gaat, wie de doel­groep is, wat er gebeurt met recht­zoekenden die net buiten de doelgroep vallen en wat de risico’s zijn van het hebben van een financieel belang door de advocaat in een zaak met een resultaat­gerelateerde beloning.

Het uitgangspunt van dit experiment, dat sinds 2014 loopt, is het bieden van een grotere toegang tot het recht voor de specifieke groep rechtzoekenden die met letsel- of overlijdensschade te maken heeft.

Digi­cert+Quo­Vadis verhoogt prijs advocaten­pas(-app)

Leverancier Digi­cert+Quo­Vadis heeft de prijs voor de advocatenpas en de advocaten­pas-app per 1 januari 2024 verhoogd. Omdat de prijzen voor de advocaten­pas de afgelopen vijf jaar niet zijn aangepast, is in de prijs­stijging een aanzienlijke inflatie­correctie opgenomen. Daarnaast bleken de uitleverings­kosten de afgelopen jaren bij lange na niet kosten­dekkend, wat nu is recht­getrokken. Heeft u een advocaten­pas(-app) die in de loop van dit jaar verloopt, dan kan het aantrekkelijk zijn om die eerder te verlengen via het advocaten­pas­portaal.

In de nieuwe prijs van de advocaten­pas-app is nu onbeperkte her­activatie inbegrepen. Dit betekent dat u de app gedurende de looptijd meermaals kosteloos op uw smart­phone kunnen installeren, bijvoorbeeld na aanschaf van een nieuwe telefoon.

Kwaliteits­toetsen verruimd

Uit een evaluatie door het bureau van de NOvA blijkt dat de kwaliteits­toetsen aan de beoogde kwaliteits- en deskundig­heids­bevorderende doelstellingen voldoen, maar dat op onderdelen ruimte is voor een verruiming. Dit vormde voor de algemene raad aanleiding om de regelgeving per 1 januari 2024 aan te passen:

  • deelnemers aan intervisie en gestruc­tureerd intercollegiaal overleg hoeven niet langer werkzaam te zijn op het­zelfde rechtsgebied;
  • advocaten kunnen intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg combineren;
  • ook professionals kunnen deelnemen aan intervisie en gestructureerd inter­collegiaal overleg;
  • opleidings­punten mogen dubbel worden ingezet voor het rechts­gebieden­register indien deze punten betrekking hebben op meerdere registraties van rechtsgebieden;
  • na vaststelling door het college van afgevaardigden van de Wijzigings­verordening kwaliteitstoetsen geldt tevens een ‘naar rato-regeling’ bij afwezigheid door langdurige ziekte of zwangerschap.
Meer nieuws?

Kijk voor meer nieuws op advocatenorde.nl/nieuws of meld u aan voor onze nieuws­alerts per mail via advocatenorde.nl/nieuws/abonneren.