van de nova

wetgevingsadvies

Wetsvoorstel voor grond­wettelijke bescherming van kind en gezin hinkt op twee gedachten

De NOvA telt achttien adviescommissies wetgeving, verdeeld over bijna alle disciplines van het recht, die aan de algemene raad advies uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd. Recent bracht de NOvA de volgende wetgevingsadviezen uit:

Wijziging van de wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Van: NOvA/adviescommissie vreemdelingenrecht

Aan: Minister voor Rechtsbescherming

Datum: 3 augustus 2023

Advies: zie advocatenorde.nl/juridische-databank.

Conceptwetsvoorstel tweede vaststellingswet nieuw Wetboek van Strafvordering

Van: NOvA/adviescommissie strafrecht

Aan: Minister van Justitie en Veiligheid en Minister voor Rechtsbescherming

Datum: 26 juli 2023

Advies: zie advocatenorde.nl/juridische-databank.

Wetsvoorstel tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezin

Van: NOvA/adviescommissie familie- en jeugdrecht

Aan: Ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tweede Kamer

Datum: 13 juli 2023

Advies: zie advocatenorde.nl/juridische-databank.

Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Van: NOvA/adviescommissie vreemdelingenrecht

Aan: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Datum: 13 juli 2023

Advies: zie advocatenorde.nl/juridische-databank.

Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Van: NOvA/adviescommissie Wwft

Aan: Minister van Financiën

Datum: 27 juni 2023

Advies: zie advocatenorde.nl/juridische-databank.

Besluit tot wijziging van het besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het besluit toevoeging mediation

Van: NOvA/adviescommissie vreemdelingenrecht

Aan: Minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Datum: 26 juli 2023

Advies: zie advocatenorde.nl/juridische-databank.

Juridische databank

Download alle wetgevingsadviezen via advocatenorde.nl/juridische-databank. Kijk voor alle wetgevingsadviescommissies op advocatenorde.nl/adviescommissies.