van de nova vacatures

Advocaat voor de adviescommissie rechtsstatelijkheid

Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van rechtsstatelijkheid van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

Werkwijze en vergoeding

De werkwijze van de commissies wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zo veel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt eenmaal per jaar vergaderd.

Verder contact vindt zo veel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidingspunt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Pruis via j.pruis@advocatenorde.nl of +31 (0)6 36 17 53 65. Uw interesse kunt u uiterlijk 5 oktober 2023 kenbaar maken (middels korte cv en motivatie) bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie rechtsstatelijkheid’.

Lid voor de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten

De NOvA heeft een onafhankelijke examen­commissie Beroepsopleiding Advocaten (BA) ingesteld. De primaire taak van de examen­commissie is het vaststellen van de toetsen, de casus voor de integratieve dagen, de normerings­methode (de cesuur) en de individuele toetsuitslagen. Daarnaast bewaakt de examencommissie de kwaliteit van de organisatie van de toetsen en behandelt her­beoordelings­verzoeken naar aanleiding van de toetsuitslagen. De examencommissie werkt in vakkamers. Het opleidings- en examen­reglement regelt de taken en de samenstelling van de examencommissie.

De examencommissie heeft op dit moment één vacature. De algemene raad zoekt specifiek naar een commissielid met expertise op het gebied van:

Privaatrecht ten behoeve van de vakkamer integratieve dagen.

Er zijn drie toetsen in de Beroepsopleiding Advocaten: de toets Ethiek en twee integratieve dagen. De advocaat-stagiair wordt tijdens de integratieve dagen beoordeeld op de vraag in hoeverre hij in staat is de geleerde vaardig­heden en juridisch inhoudelijke kennis toe te passen en in hoeverre zijn ethisch besef is ontwikkeld. Dat gebeurt in twee afzonderlijke praktijk­simulaties. Op de eerste integratieve dag in de vorm van een mootcourt en op de tweede integratieve dag bestaat de toetsvorm uit een andere complexe praktijksimulatie, in het geval voor de hoofdpraktijk privaatrecht betreft dit een onderhandeling.

Tijdsbesteding

Heeft u expertise op het gebied van het privaatrecht en lijkt het u leuk om naast uw werkzaamheden een bijdrage te leveren aan de BA als lid van de examencommissie, dan bent u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken. Affiniteit met en interesse in opleiden en toetsen heeft een pre.

De examencommissie vergadert driemaal per jaar. Verder contact vindt voornamelijk via e-mail en de digitale leeromgeving plaats. De totale tijdsbesteding is ongeveer twee tot drie dagen per maand. De examencommissieleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Meer informatie en reactie

Voor verdere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Kelly van Dijck-Vlasman via k.vandijck@advocatenorde.nl of (06) 48 41 26 72. Uw interesse kunt u uiterlijk 30 september 2023 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie examencommissie BA’.

Voor meer informatie over de Beroepsopleiding Advocaten kijk op advocatenorde.nl/beroepsopleiding.

Kandidaat voor de commissie cassatie

Bent u deskundig op het terrein van cassatie in burgerlijke zaken en heeft u belangstelling om bij te dragen aan de kwaliteit van de civiele cassatie­advocatuur, dan wordt u van harte uitgenodigd om te reageren op de vacature binnen de commissie cassatie. Namens de algemene raad neemt telkens een tweetal leden van de commissie cassatie het examen dan wel de proeve van bekwaamheid af ter verkrijging van de aantekening ‘advocaat bij de Hoge Raad’ in burgerlijke zaken op het tableau (ingevolge artikel 9j van de Advocatenwet).

Werkwijze

Met het vertrek van een van de leden van de commissie cassatie is een vacature ontstaan. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot her­benoeming voor eenzelfde periode. De werk­wijze van de commissie cassatie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt plaats vanuit het landelijk bureau van de NOvA.

Examens en proeven van bekwaamheid worden afgenomen op het bureau van de NOvA in Den Haag, gemiddeld eenmaal per maand in een wisselende samenstelling. Verder contact vindt zo veel mogelijk per e-mail en telefonisch plaats. Leden van de commissie cassatie ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie cassatie, mevrouw mr. I.A. (Ingrid) Tan via i.tan@advocatenorde.nl of +31 (0)6 48 40 80 77. Uw interesse kunt u uiterlijk 5 oktober 2023 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie commissie cassatie’.