van de nova dilemmapp

Onschuldig telefoontje?

Laat u uw cliënt met uw geheimhoudernummer zijn moeder bellen?

HET DILEMMA

Ik ben strafrechtadvocaat. Een jonge cliënt komt op kantoor voor het voorbereiden van een zaak. De afspraak is al een aantal keer verplaatst en er is niet veel tijd meer tot aan de zitting. Bij binnenkomst laat de cliënt weten zijn tas met daarin zijn aantekeningen en zijn telefoon te zijn vergeten. Hij vraagt of hij met mijn telefoon zijn moeder mag bellen zodat zij zijn tas even snel langs kan brengen. De moeder van de cliënt is de Nederlandse taal niet machtig en de enige telefoon die ik op dat moment beschikbaar heb voor de cliënt is mijn geheim­houder­nummer. Wat doe ik?

SLOTOPMERKING NOvA

Artikel 6.11 van de Verordening op de advocatuur legt een zorgplicht op aan de advocaat. Het artikel schrijft voor dat de advocaat voor zijn vertrouwelijke communicatie zo veel mogelijk gebruik dient te maken van de opgegeven geheimhoudernummers. Personen zonder geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht mogen van die opgegeven nummers geen gebruikmaken. 68% van de respondenten kiest er dan ook voor zijn cliënt niet te laten bellen met een geheim­houder­nummer. Slechts 4% geeft zijn of haar telefoon in dit geval wel uit handen aan de cliënt; 21% kiest ervoor om cliënt wel te laten bellen, maar zo veel mogelijk in de gaten te houden wat er wordt besproken. Uit de jurisprudentie (bijvoorbeeld ECLI:NL:TADRARL:2018:63 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden) blijkt dat het zelf deelnemen als advocaat aan het betreffende gesprek de hoofdregel ⁠–⁠ personen zonder (afgeleid) verschoningsrecht mogen geen gebruikmaken van geheim­houder­nummers ⁠–⁠ in principe niet anders maakt. 7% van de respondenten gaat op zoek naar een andere oplossing, zoals een telefoon zonder geheimhoudernummer om de cliënt zo toch te kunnen helpen.

Test uw ethisch kompas!

Met de DilemmApp wil de NOvA discussie over dilemma’s binnen de advocatuur bevorderen en het bewustzijn vergroten. Iedere twee weken ontvangt u een nieuw dilemma in de app waarmee u een afweging maakt tussen tegenstrijdige belangen. Deelname aan de app is anoniem en niet herleidbaar tot personen/telefoonnummers.

Na publicatie van het nieuwe dilemma plaatst de NOvA ook een slotopmerking bij het vorige dilemma, waarin de mogelijke overwegingen voor en tegen een bepaalde keuze voor u op een rijtje worden gezet. U kunt zelf ook dilemma’s indienen binnen de app of deze mailen naar communicatie@advocatenorde.nl.

Download de NOvA DilemmApp gratis in de App Store (iOS) of Google Play Store (Android). Let op: selecteer de app met het blauwe logo en de witte pijlen. Als u voor de eerste keer de app opent, wordt u om een wachtwoord gevraagd. Vul hier in: Advocaat!