van de nova nieuws

NOvA vraagt aandacht van politieke partijen voor gefinancierde rechtsbijstand, vertrouwelijkheid en veilig­heid

Gefinancierde rechtsbijstand, vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt en veiligheid en weerbaarheid. Voor deze drie belangrijke punten heeft de NOvA in het belang van een goede rechtsbedeling aandacht gevraagd bij de programma­commissies van de politieke partijen die de verkiezingsprogramma’s opstellen.

Om goede rechtsbijstand ook voor rechtzoekenden met een krappe beurs te blijven waarborgen, is het nodig te blijven inzetten op kwaliteit en voldoende aanbod van de sociale advocatuur. De NOvA verwijst naar het dreigend tekort aan sociaal advocaten indien er geen langetermijnbeleid wordt ontwikkeld om de dalende trend te keren. Ook de rechtsbijstand voor specifieke groepen rechtzoekenden, zoals de gedupeerden van de toeslagenaffaire en bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen moet prioriteit blijven. De grootschalige herijking van vergoedingen moet wat de NOvA betreft spoedig worden uitgevoerd.

Vertrouwelijkheid

Een van de kernwaarden van de advocaat is de vertrouwelijkheid. In een rechtsstaat is het van essentieel belang dat burgers in volledige openheid van gedachten kunnen wisselen met een advocaat, zonder dat vrees voor openbaarmaking van die informatie bestaat. Zonder die vertrouwelijkheid komen een adequate rechtshulpverlening en goede rechtsbedeling in het gedrang. In een aantal zaken is gebleken dat de werkwijze van het Openbaar Ministerie onvoldoende waarborgen biedt aan het uitgangspunt van vertrouwelijkheid. De NOvA pleit in de brief voor een rechterlijke toets.

Veiligheid

Het andere punt waar de NOvA bij de programma­commissies aandacht voor vraagt, zijn de veiligheid en weerbaarheid van de advocatuur.

Meer informatie

Lees verder op advocatenorde.nl/nieuws (4 augustus).


Advocaten gezocht voor kosteloze rechtsbijstand gedupeerden mijnbouw­schade

Gedupeerden van de mijnbouwschade in Groningen kunnen kosteloze rechtsbijstand krijgen. Dit is geregeld in de ‘Subsidieregeling rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen’, die 9 augustus 2023 is gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de uitvoering van de regeling worden advocaten en mediators gezocht.

De basisvergoeding voor rechtsbijstand door advocaten bedraagt veertig punten per fase, zowel in het traject voor de schadevergoeding als voor de versterking. Aanvullend daarop zijn enkele toeslagen mogelijk, zoals bijvoorbeeld een onkostenvergoeding. Voor advocaten die nog niet eerder deelnemer zijn geweest in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand organiseert de Raad voor Rechtsbijstand online informatie­bijeen­komsten op dinsdag 5 september en dinsdag 12 september 2023.

Meer informatie

Lees verder op advocatenorde.nl/nieuws (10 augustus).