vak & mens

de dealmaker

Dubbel instappen

Sinds juni kunnen buitenstaanders participeren in schoenen­fabrikant Van Lier, een van de weinige beursgangen dit jaar. ‘Met de beursgang kan Van Lier wennen aan een zelfstandig bestaan op termijn,’ zegt Henk Arnold Sijnja van DLA Piper.

Dat Van Lier een van de weinige beursgangen dit jaar in Nederland is, wil volgens Sijnja wel wat zeggen. ‘Het klimaat voor beursgangen is slecht, ook inter­nationaal,’ aldus de partner van DLA Piper, die eerder dit jaar wel twee andere ­markt­transacties in Noorwegen begeleidde. De tot aan de beursgang enig aandeelhouder van Van Lier, Geert van Spaendonck, hoopt met de beursgang bijna 5 miljoen euro bij beleggers op te halen.

Henk Arnold Sijnja

Het grootste deel van de opbrengst gaat naar Van Spaendonck, CFO van Van Lier en sinds 1991 eigenaar van het ruim tweehonderd jaar oude schoenenmerk, een kwart naar de schoenenfabrikant. Van Spaendonck geeft in het ‘pitch deck’ voor beleggers aan dat hij geleidelijk afscheid wil nemen van zijn bezit. ‘Met de beursgang kan Van Lier wennen aan een zelfstandig bestaan op termijn,’ zegt Sijnja.

Het aandeel is genoteerd aan de niet-gereglementeerde markt van Nxchange, wat betekent dat er lagere eisen aan een toelating tot de notering zijn dan bij een gereglementeerde beurs als Euronext Amsterdam. ‘Zo is geen betrokkenheid verplicht van een bank die de beursgang begeleidt. Ook kan bij emissies onder de 5 miljoen euro per jaar een door de AFM goedgekeurd prospectus achterwege blijven,’ legt Sijnja uit. ‘Wel is een door de AFM voorgeschreven informatiememorandum gepubliceerd waarin onder meer op de risico’s wordt gewezen.’

Sijnja en zijn collega, notaris Pabe Suurd, hebben geadviseerd bij het schrijven van het pitch deck en het informatiememorandum. ‘Daarnaast zijn de kapitaal­structuur en de statuten van Van Lier aangepast en hebben we geadviseerd over de governance, waaronder de instelling van een “one tier board” en de doorlopende verplichtingen als beursvennootschap.’

De laagdrempeligheid van onlinebeurs Nxchange noemt Sijnja een belangrijk voordeel. ‘Iedere particulier kan na het openen van een rekening bij Nxchange aandelen kopen en verhandelen.’ De gedachte is dat klanten nog meer betrokken raken bij het merk wanneer ze tevens aandeelhouder zijn. Iemand die online schoenen wil kopen, wordt nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om te participeren. Een belegger die voor meer dan 1.250 euro aan aandelen koopt, wacht een gratis paar Van Liers.

Of de kersverse aandeelhouders lang deel kunnen uitmaken van de ‘Van Lier-community’ moet blijken. Van Spaendonck heeft het recht om alle genoteerde aandelen terug te kopen, en wanneer hij zijn resterende bezit aan derden verkoopt, moeten de particuliere beleggers volgen; bepalingen die bij ‘normale’ beursgangen zeldzaam zijn. Het lijkt beleggers niet af te schrikken. Hoewel de aandelen nog niet zijn uitverkocht, loopt de verkoop gestaag. ‘We hebben vierhonderd private aandeelhouders verwelkomd die elk tot 10.000 euro hebben geïnvesteerd,’ laat Van Spaendonck half augustus weten.