column

Mr. X probeert stilletjes fout te herstellen

Nog éven wachten met vertellen, misschien kan ik het fiksen. Hoeveel advocaten hebben zich met die gedachte (pas echt) in de nesten gewerkt?

De cliënte van mr. X kreeg een bericht dat haar van streek maakte: haar WIA-uitkering werd door UWV beëindigd. Ze vroeg mr. X een bezwaarschrift in te dienen en die beloofde dat.

Maar toen mr. X aan het schrijven van het bezwaarschrift toekwam, schrok hij zich lam: de termijn was drie dagen daarvoor verstreken. Hij belde meteen met UWV en de mevrouw aan de telefoon had begrip voor de ‘persoonlijke omstandigheden’ van mr. X. Dient u het maar alsnog in, met uw uitleg over de vertraging erbij, luidde het advies.

Helaas konden de persoonlijke omstandigheden UWV niet vermurwen: het bezwaar was niet-ontvankelijk.

Laat ik snel in beroep gaan en cliënte er niet mee lastigvallen, dacht mr. X, wellicht komt het allemaal nog op zijn pootjes terecht.

Op de rechtbankzitting verscheen mr. X zonder cliënte. Zijn pleidooi was vergeefs: het beroep werd afgewezen. Dan maar naar de Centrale Raad van Beroep, dacht mr. X. Hij ging in hoger beroep, nog altijd zonder de cliënte te informeren. Dat deed hij pas tien dagen later.

Ze stapte naar een ander, die mr. X aansprakelijk stelde. Bij de tuchtrechter verweten de cliënte en de deken mr. X onder andere dat hij zijn cliënte zestien maanden lang niet informeerde over zijn beroepsfout, zonder overleg met haar procedures voerde en verzuimde de verzekeraar te informeren.

De Raad van Discipline in ’s-Hertogenbosch vindt die klachten terecht en voegt er aan toe dat mr. X de cliënte had moeten aanraden zich door een ander over de beroepsfout te laten adviseren.

Mr. X had onder andere aangevoerd dat hij zijn cliënte niet bij de procedures had betrokken omdat ze al zo aangedaan was door de intrekking van haar uitkering. De tuchtrechter trok de goede bedoelingen van mr. X niet in twijfel, maar dat nam niet weg dat hij zijn cliënte meteen had moeten informeren. Door dit niet te doen, was het vertrouwen in de advocatur geschaad. Dat resulteert in zes weken schorsing, maar dankzij zijn excuses en inzicht in het verkeerde van zijn handelen, worden die voorwaardelijk opgelegd (ECLI:NL:TADRSHE:2022:160)