van de nova nieuws

Hoe mag de NOvA u aanspreken?

Vanaf nu wordt in Beheer Advocaten Registratie (BAR), waarin de NOvA gegevens van advocaten op het tableau bijhoudt, geen ‘geslacht’ meer gevraagd of getoond. Wel kunt u kiezen uit de gewenste aanspreekvorm in communicatie die u van de NOvA ontvangt, en hoe u op zoekeenadvocaat.nl wordt vermeld: heer, mevrouw of geen van beide. U kunt de aanspreekvorm desgewenst aanpassen via Mijn Orde. Op dit moment kunt u uw wijziging nog doorgeven via een Word-formulier, vanaf medio januari 2023 kan dit direct in Mijn Orde. Doet u niets, dan blijft de NOvA de huidige aanspreekvorm hanteren. Advocaat-stagiairs die voor het eerst op het tableau komen, kunnen hun voorkeur voor een aanspreekvorm direct aangeven bij hun inschrijving via het aanmeldportaal.

NOvA-weerbaarheids­programma verder uitgebreid in 2023

Voor het eerste kwartaal in 2023 zijn de trainingsdata van de weerbaarheidstraining bekend: 17 en 27 januari, 6 en 17 februari, 6 maart en 24 maart. Advocaten kunnen het bewijs van deelname gebruiken voor de jaarlijkse CCV-opgave (5 PO-punten niet-juridische opleiding). Volgend jaar wordt de weerbaarheidstraining ook extracurriculair aangeboden aan advocaat-stagiairs naast hun beroepsopleiding. Daarnaast stelt de NOvA in 2023 aan advocaten een tool beschikbaar om te achterhalen in welke registers hun (privé)gegevens vindbaar zijn en hoe deze kunnen worden afgeschermd.

Meer informatie

Kijk op advocatenorde.nl/weerbaarheid.

Aanmelden en subsidie voor Beroeps­opleiding Advocaten cohort maart 2023

Advocaat-stagiairs in spe kunnen zich tot uiterlijk 31 december aanmelden voor het nieuwe cohort van de Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA dat in maart 2023 start. De prijs van de beroepsopleiding voor het nieuwe cohort bedraagt € 12.247 exclusief btw. Sociaal advocaten(kantoren) kunnen daarbij gebruikmaken van een subsidie, bedoeld om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te stimuleren.

Meer informatie

Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (16 november).

Verplichte video­conferentie ook mogelijk vanwege veiligheid vervoer

Op 25 november is de wijziging van het Besluit videoconferentie in werking getreden. Dit houdt in dat niet alleen de beveiliging van de zitting aanleiding kan geven om videoconferentie toe te passen zonder toestemming van de verdachte, maar ook het belang van de beveiliging van het vervoer. Hoewel deze uitbreiding begrijpelijk is, waarschuwt de NOvA wel voor een bredere toepassing dan hiermee wordt beoogd.

Meer informatie

Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (25 november).

Verstrekkingen uit het UBO-register opgeschort

Op 22 november is een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd over het UBO-register. De strekking hiervan is dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig. De minister van Financiën heeft in een Kamerbrief laten weten dat, hangende nadere analyse van de uitspraak (waaronder in EU-verband) en het in kaart brengen van de gevolgen daarvan, tijdelijk helemaal geen verstrekkingen worden gedaan uit het UBO-register.

Meer informatie

Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (24 november).

RSJ kritisch op verruiming gronden voor plaatsing in EBI

De extra maatregelen die minister Weerwind wil nemen om crimineel handelen vanuit penitentiaire inrichtingen te voorkomen, zorgen voor een ernstige inperking van de rechten van gedetineerden. Dat schrijft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies aan de minister voor Rechtsbescherming. Het gaat hierbij specifiek om enkele voorgenomen aanpassingen aan de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) en de huisregels van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. De NOvA kan zich vinden in het RSJ-advies.

Meer informatie

Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (18 november).