van de nova

wetgevingsadvies

Extra aandacht nodig voor belangen van het kind bij nieuwe asielopvangwet

De NOvA telt achttien adviescommissies wetgeving, verdeeld over bijna alle disciplines van het recht, die aan de algemene raad advies uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd. Recent bracht de NOvA de volgende wetgevingsadviezen uit:

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Van: NOvA/adviescommissies bestuursrecht en vreemdelingenrecht

Aan: Minister van Justitie en Veiligheid

Datum: 23 november 2022

Advies: Het wetsvoorstel moet een wettelijke basis bieden voor het (mede)verantwoordelijk maken van gemeenten voor de opvang van asielzoekers. De wetgever wil hiermee komen tot een meer evenwichtige opvang per provincie en gemeente en een meer structurele voorraad aan opvangplekken. De NOvA onderschrijft het doel van het wetsvoorstel en staat in grote lijnen positief ten opzichte van de voorgestelde maatregelen. De NOvA maakt echter wel enkele kanttekeningen, zoals het ontbreken van aandacht voor de belangen van het kind.

Juridische databank

Download alle wetgevingsadviezen via advocatenorde.nl/juridische-databank. Kijk voor alle wetgevingsadviescommissies op advocatenorde.nl/adviescommissies.