actueel

Zowel tarieven als salarissen stijgen (meestal)

In een peiling vroegen we abonnees van onze wekelijke e‑mail-nieuwsbrief naar hun plannen met de tarieven en salarissen voor 2023. Ruim 250 abonnees gaven gehoor aan de oproep. Hierna de vragen en de antwoorden. Bij de meeste vragen waren meerdere antwoorden mogelijk.


“Overweegt uw kantoor binnenkort de (uur)tarieven te verhogen in reactie op stijgende kosten (of heeft het daartoe al besloten)?”

(n=257)

Enkele toelichtingen:

 • ‘We werken 80-90% op vast tarief per zaak, die tarieven gaan we ook verhogen.’
 • ‘Niet alle tarieven worden verhoogd: de toptarieven blijven waarschijnlijk hetzelfde. Het zijn particulieren voor wie we werken. De tarieven van de meeste medewerkers gaan wel omhoog, zoals ieder jaar.’
 • ‘We verhogen jaarlijks de uurtarieven aan de hand van de consumentenprijsindex.’

“Als uw kantoor de tarieven voor uw diensten verhoogt, om hoeveel procent gaat dat?”

(n=257)

Enkele toelichtingen:

 • ‘Ons internationale tarief is naar boven toe bijgesteld, de nationale tarieven houden we hetzelfde.’
 • ‘We verhogen de tarieven niet omdat cliënten de uurtarieven al als hoog ervaren en de concurrentie groot is.’

“Overweegt u andere maatregelen om de omzet te verhogen?”

(n=257)

Enkele toelichtingen:

 • ‘Meer mensen aannemen, we hebben het te druk.’
 • ‘Zorgen dat meer medewerkers hun target halen. De inname van zwarte zaken trachten te vermijden.’

“Overweegt u binnenkort de salarissen voor de medewerkers te verhogen (of heeft u daartoe recent al besloten)?”

(n=257)


“Als uw kantoor voor 2023 de salarissen van de medewerkers verhoogt, om hoeveel procent gaat dat dan?”

(n=195)

Enkele toelichtingen:

 • ‘Een eenmalige additionele betaling (niet gerelateerd aan de hoogte van het salaris).’
 • ‘In december kijken we naar de reële inflatie om daarmee de salarissen te verhogen.’

“Overweegt u maatregelen om op kosten te besparen? Zo ja, welke?”

(n=275)

Enkele toelichtingen:

 • ‘Verlaging managementfees partners.’
 • ‘Abonnementen en opleiding, verder valt er niet meer te besparen.’

“Hoe optimistisch bent u over de vooruitzichten van uw kantoor voor de nabije toekomst?”

(n=275)