van de nova

veelgestelde vragen

Hoe kan ik doorgeven dat ik voor de financiële bijdrage 2023 in aanmerking kom voor de lage categorie?

Top 3 van veelgestelde vragen van advocaten aan het Informatiepunt deze maand.

V: Mijn bruto-inkomen ligt onder de € 40.000, dus val ik in de lage categorie 2 voor de vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage 2023. Hoe kan ik dat doorgeven?

A: Vanaf 1 november tot en met 31 december 2022 kunt u dit doorgeven op MijnOrde (via de tab Wijzigingen doorgeven). Doet u dat niet, dan ontvangt u in januari 2023 automatisch een factuur voor categorie 1. Hiertegen kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen met bijbehorende bewijsmiddelen die uw lagere inkomen over 2021 aantonen. Als uw bezwaar gegrond is, komt u alsnog in aanmerking voor de lagere factuur op basis van categorie 2. Zie hiervoor artikel 2 Regeling op de advocatuur.

V: Ik wil per 1 januari starten met een nieuw kantoor. Hoe kan ik dat doorgeven?

A: Dit kan via MijnOrde. Na het inloggen gaat u naar de tab ‘wijzigingen doorgeven’, vervolgens ‘ik ga bij een ander kantoor werken’, ‘ik ga naar een nieuw kantoor’ en ‘ik wil het nieuwe kantoor aanmelden’. De rest wijst zichzelf. U kunt met het nieuwe kantoor starten op de aangegeven ingangsdatum. Na de ingangsdatum krijgt het kantoor een K-nummer.

V: We hebben voor het gestructureerd intercollegiaal overleg te weinig advocaten. Kan onze stagiair meedoen?

A: De kwaliteitstoetsen, waaronder GIO, zijn alleen bedoeld voor advocaten om te reflecteren op hun handelen. De stagiair kan wel meedoen, maar telt niet mee voor de groepsgrootte die tussen de drie en tien advocaten dient te liggen (zie artikel 4.3b Verordening op de advocatuur).

Meer vragen?

Bekijk alle veelgestelde vragen op advocatenorde.nl/faqs. Staat uw vraag hier niet bij? Het Informatiepunt voor advocaten is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.30 uur op (070) 335 35 54 en via informatiepunt@advocatenorde.nl. Het Informatiepunt geeft voorlichting aan advocaten over de regelgeving voor de advocatuur en beantwoordt vragen van advocaten over het gebruik van online applicaties van de NOvA.


Seminar Doen of laten?

Een grote groep mensen kan de weg naar (juridische) professionals niet vinden of kan zich die dienstverlening niet veroorloven. Veel problematiek blijft daardoor onopgelost. De NOvA, KBvG, KNB, NBA en de NOB organiseren daarom op 14 december het seminar ‘Doen of laten?’.

De bijeenkomst wordt geopend door Dineke de Groot, president van de Hoge Raad. Bestuurders van de organisaties geven ieder een korte impressie van hun ervaringen. Vervolgens vindt daarop een reflectie plaats van Quirine Eijkman, lector Toegang tot het Recht aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en Tweede Kamerlid Songül Mutluer (PvdA). Advocaten zijn voor dit seminar op 3 november uitgenodigd via de nieuwsbrieven van de NOvA.