van de nova dilemmapp

(Te) dure principes?

Zou u als sociaal advocaat betalende zaken naast toevoegingszaken doen als de financiële situatie van het kantoor waar u werkt steeds nijpender wordt?

HET DILEMMA

‘Ik ben sociaal advocaat en werk al tien jaar bij hetzelfde kantoor. Het kantoor is opgericht als sociaal kantoor en er is bewust voor gekozen alleen toevoegingszaken te doen en geen betalende zaken. De laatste tijd wordt de financiële situatie van het kantoor steeds nijpender. Diverse collega’s zijn vertrokken om voor zichzelf te beginnen en betalende zaken te gaan doen en ook zijn abonnementen op juridische bibliotheken opgezegd. Advocaten in mijn kennissenkring die geen toevoegingszaken doen, vinden het raar dat ik niet een paar betalende zaken doe: “Je bent toch ondernemer!” Bij de komende kantoorvergadering zal worden gestemd over de vraag of ieder verplicht een aantal betalende zaken moet gaan doen. Wat doe ik?’

Slotopmerking NOvA

Vanwege de financiële situatie van uw kantoor moet u opeens noodgedwongen betalende zaken doen terwijl dit indruist tegen het bestaansrecht van het sociaal kantoor waarvoor u heeft gekozen, namelijk cliënten bijstaan op toevoegingsbasis. De een vindt het niet meer van deze tijd, terwijl de ander vindt dat je dan de essentie van de sociaal advocatuur om zeep helpt, zo volgt uit de reacties. Net zoals het een persoonlijke keuze zou moeten zijn. Meer dan de helft van de respondenten geeft dan ook aan dat het geen verplichting zou moeten zijn, tegen 39% die vindt dat je wel verplicht betalende zaken moet doen. Slechts 3% zou tegenstemmen en vindt dat je als puur sociaal advocatenkantoor geen betalende zaken zou moeten doen.

Test uw ethisch kompas!

Met de DilemmApp wil de NOvA discussie over dilemma’s binnen de advocatuur bevorderen en het bewustzijn vergroten. Iedere twee weken ontvangt u een nieuw dilemma in de app waarmee u een afweging maakt tussen tegenstrijdige belangen. Na publicatie van het nieuwe dilemma plaatst de NOvA ook een slotopmerking bij het vorige dilemma, waarin de mogelijke overwegingen voor en tegen een bepaalde keuze voor u op een rijtje worden gezet. U kunt zelf ook dilemma’s indienen binnen de app of deze mailen naar dilemma@advocatenorde.nl.

Download de NOvA DilemmApp gratis in de App Store (iOS) of Google Play Store (Android). Let op: selecteer de app met het blauwe logo en de witte pijlen. Als u voor de eerste keer de app opent, wordt u om een wachtwoord gevraagd. Vul hier in: Advocaat!