actueel

Overheid spekt omzet Pels Rijcken

Pels Rijcken heeft in 2021 27,5 miljoen euro behaald uit dienstverlening aan de Haagse ministeries, zijnde 46 procent van de totale omzet.

Pels Rijcken publiceerde in oktober een overzicht van de omzet en kosten per ministerie. Daaruit blijkt onder meer dat de ministeries van Justitie en Economische Zaken de grootste opdrachtgevers zijn. De beide departementen betaalden samen bijna 12 miljoen aan de landsadvocaat, exclusief btw en verschotten.

Nog eens 30 procent van de kantooromzet komt uit dienstverlening aan andere publieke instellingen, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Particuliere ondernemingen en semipublieke instellingen tekenen voor 24 procent van de omzet. In de Tweede Kamer wordt met regelmaat gemopperd over de kosten voor de landsadvocaat. Met name SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt de tarieven veel te hoog, afgezet tegen die voor toevoegingen. Volgens justitieminister Yeşilgöz-Zegerius betalen de ministeries Pels Rijcken momenteel tussen 174 euro (advocaat-stagiairs) en 405 euro per uur. Daar komen nog 4,9 procent kantoorkosten en de btw bij. Yeşilgöz noemt dat een marktconform tarief.

Op dit moment onderzoekt de commissie-Silvis hoe de overheid haar juridische ondersteuning het best kan organiseren. Het onderzoek is een uitvloeisel van de fraude door notaris Frank Oranje bij Pels Rijcken. De commissie-Silvis publiceert haar bevindingen op 1 december.


Youssef Taghi verandert strategie

Youssef Taghi en zijn advocaat André Seebregts hebben hun verdedigingsstrategie drastisch gewijzigd. Seebregts liet de rechtbank Amsterdam eind oktober weten alle eerder gedane onderzoekswensen in te trekken.

Voormalig strafpleiter Youssef Taghi wordt ervan verdacht als boodschapper te hebben gefungeerd van zijn neef Ridouan. Eerder betoogde advocaat Seebregts dat Ridouan Taghi niet alleen via Youssef contact met de buitenwereld had. Hij suggereerde dat er ook contact was via andere lijnen, onder wie advocaat Inez Weski. ‘Het lijkt er op dat ook zij niet bestand bleek tegen de druk die kennelijk uitgaat van deze man,’ stelde Seebregts toen. Hij verzocht de rechtbank ‘de parallelle communicatielijnen’ te onderzoeken.

Tijdens de jongste zitting op 28 oktober werd deze onderzoekswens ingetrokken. Volgens Seebregts besloot zijn cliënt daartoe ‘om hem moverende redenen’.

Ridouan Taghi verklaarde als getuige dat vertrouwelijke communicatie tussen verdachten en advocaten in de gevangenis ‘in strijd met de regels wordt afgeluisterd’. Het is om die reden niet zo gek dat hij met Youssef communiceerde ‘op zachte toon en in geschreven teksten’, aldus Ridouan. Hij stelt dat hij Youssef onzinberichten doorgaf ‘als test’, om te bewijzen dat hij werd afgeluisterd.

Taghi ontkende verder betrokkenheid bij de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De rechtszaak tegen Youssef Taghi wordt in december voortgezet.


Drie jaar cel geëist voor aanslag op advocatenkantoor

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van drie jaar geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen de 20-jarige Chevell C. voor het medeplegen van een aanslag op een advocatenkantoor in Heerhugowaard.

In oktober 2020 ontplofte ’s nachts een zogeheten mortierbom bij het oude adres van het advocatenkantoor van José Engels in Heerhugowaard. De materiële schade was groot, er raakte niemand gewond. Het kantoor was inmiddels verhuisd naar een ander pand. Een paar dagen na de aanslag volgde een briefje met de tekst: ‘Dit is een waarschuwing voor José’. Eerder had Engels een dreigbrief ontvangen waarin 9.000 euro werd geëist omdat ze een cliënt niet goed zou hebben verdedigd.

De cliënt in kwestie is Dylan T., die volgens het OM de aanslag vanuit detentie heeft georganiseerd. T. was boos op zijn advocaat, die niet had voorkomen dat zijn voorwaardelijke jeugd-tbs werd omgezet in een definitieve maatregel.

Chevell C. zou hebben bemiddeld tussen T. en de man die de mortierbom liet ontploffen. C. wordt gezien als de leverancier van de mortierbom. Bij een huiszoeking werden in zijn huis 885 stuks zwaar professioneel vuurwerk gevonden.

Naast een celstraf werd dinsdag ook een schadevergoeding voor de slachtoffers geëist van ruim 15.000 euro. José Engels woonde de zitting niet bij, volgens haar raadsman Justin Kötter uit angst voor de aanslagplegers. De rechtbank doet op 16 november uitspraak.