van de nova berichten

Onderzoeken naar kroongetuigen­regeling, PGP-telefoons en betalingen aan advocaten

In het kader van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning is recent een tweetal wetenschappelijke onderzoeken gestart door de Universiteit Leiden in opdracht van de NOvA. Het gaat om onderzoeken naar de impact en mogelijke uitbreiding van de kroongetuigenregeling en naar het gebruik van PGP-telefoons en andere identiteitsversluierende middelen door advocaten. Een derde onderzoek naar de praktijk van betalingen aan advocaten (zoals contante en girale betalingen, cryptovaluta en derdengelden) start naar verwachting rond de jaarwisseling.

De onderzoeken moeten ten behoeve van de advocatuur een beter beeld opleveren van vertakkingen van de onderwereld naar de bovenwereld. Dit moet bijdragen aan de bewustwording en weerbaarheid bij advocaten tegen mogelijke ondermijning, terwijl het voor de NOvA een stevige basis vormt om zo nodig beleid of regelgeving voor advocaten aan te passen of andere maatregelen te nemen.

Meer informatie

Kijk op advocatenorde.nl/taskforce.

Aanvragen voor subsidie­regeling beroeps­opleiding sociaal advocaten nog mogelijk voor 2023

Om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te stimuleren, is de Raad voor Rechtsbijstand in 2021 gestart met de Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten. Binnen een jaar was het subsidieplafond bereikt en zijn 175 subsidies toegekend. In april 2022 is deze regeling vanwege veel animo en succes opnieuw vastgesteld, met een subsidieplafond van € 2.05 miljoen voor nogmaals 175 subsidies. Op dit moment zijn er ongeveer honderd subsidies toegekend aan sociaal advocatenkantoren. Er is dus nog ruimte om een subsidieaanvraag in te dienen voor het maart-cohort 2023 van de Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA.

Meer informatie

Kijk op rvr.org/nieuws (26 oktober)

Cursussen reviewer peer review

De NOvA organiseert op 12, 13 en 20 december 2022 drie cursussen ‘Reviewer peer review’, met een terugkommiddag in februari 2023. Peer review is een vorm van gestructureerde feedback om als advocaat te kunnen voldoen aan de kwaliteitstoetsen. Omdat de reviewer inzage heeft in dossiers van andere advocaten is het van belang dat de reviewer wordt aangemerkt als deskundige. Na de cursus zijn de deelnemers in staat om als reviewer op gestructureerde en deskundige wijze een dossier te beoordelen, om vervolgens gezamenlijk met de collega-advocaat te kunnen reflecteren op de uitkomsten. Voor de cursussen, die worden gegeven bij de NOvA in Den Haag, zijn in totaal dertig plaatsen beschikbaar.

Meer informatie en aanmelden

Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (20 oktober).

Advocaten kunnen weer terugbel­verzoeken indienen bij PI’s

Sinds 1 oktober kunnen strafrechtadvocaten hun gedetineerde cliënten ook weer bereiken door het indienen van een terugbelverzoek bij de penitentiaire inrichting. Dat was sinds 31 augustus 2020 niet meer mogelijk. Samen met de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten heeft de NOvA hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd. Naast het terugbelverzoek bij de PI blijft het voor advocaten mogelijk om via de myTelio-app of een 0900-nummer in contact te komen met hun cliënt.

Meer informatie

Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (30 september).

Eerste Kamer verwerpt uitbreiding taakstraf­verbod

De Eerste Kamer heeft vorige maand de Wet uitbreiding taakstrafverbod verworpen. Dit wetsvoorstel had als doel om het huidige taakstrafverbod voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven uit te breiden naar elke vorm van fysiek geweld tegen publieke dienstverleners. Een meerderheid van de Eerste Kamerleden stemde tegen de uitbreiding van het taakstrafverbod omdat rechters met dit wetsvoorstel te zeer worden beperkt in de mogelijkheden voor bestraffen. Ook de NOvA wees eind 2019 al op dit principiële punt in een wetgevingsadvies aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming.

Meer informatie

Download het wetgevingsadvies van de NOvA op advocatenorde.nl/nieuws (18 oktober).

Certificaat­uitreiking Beroeps­opleiding Advocaten bij de NOvA

Zo’n 170 advocaat-stagiairs en patroons kwamen eind september naar de feestelijke afsluiting van de Beroepsopleiding Advocaten (cohort 14) van de Nederlandse orde van advocaten. Voor het eerst vond deze bijeenkomst plaats in het huis van de NOvA: de Monarch-toren in Den Haag. Na te zijn toegesproken door Jeroen Soeteman (algemene raad NOvA), Elodie Carmiggelt (Uitvoeringsorganisatie BA) en gastspreker Ulysse Ellian (Tweede Kamerlid VVD en oud-advocaat), kregen de advocaat-stagiairs hun felbegeerde BA-certificaat uitgereikt.

European Lawyers Day: advocaten op de bres voor het recht in oorlogstijd

Op 25 oktober was is het European Lawyers Day. De 46 Europese balies, verenigd in de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), stonden dit jaar stil bij de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne en de rol die advocaten spelen bij het verdedigen van het recht in oorlogstijd.

Meer informatie

Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (25 oktober).