van de nova

veelgestelde vragen

Ben ik als advocaat-stagiair verplicht aan de kwaliteitstoetsen te voldoen?

Top 3 van veelgestelde vragen van advocaten aan het Informatiepunt deze maand.

V: Ben ik als advocaat-stagiair verplicht aan de kwaliteitstoetsen te voldoen? Zo nee, kan ik toch meedoen met intervisie?

A: Op grond van artikel 4.3a, lid 1 en 4.2, lid 1 van de Verordening op de advocatuur hoeven advocaten pas te voldoen aan de kwaliteitstoetsen in het jaar volgend op het jaar waarin zij onvoorwaardelijk op het tableau komen (dat wil zeggen: de stageverklaring hebben ontvangen). Een advocaat-stagiair mag wel meedoen aan intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg, maar de deelname telt niet mee voor de groepsgrootte van de intervisie- of gio-groep.

V: Als ik een cursus volg bij een niet-erkende opleidingsinstelling, tellen de opleidingspunten dan mee om aan het verplichte minimumaantal PO-punten te kunnen voldoen?

A: Ja, op grond van artikel 4.4, lid 5 sub a van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.

V: Ik heb een gemachtigde-pas aangevraagd voor mijn medewerker. Die heeft de pas ontvangen, maar deze werkt (nog) niet. Wat moet ik doen?

A: De gemachtigde-pas wordt uitgeleverd zonder machtigingen voor diverse diensten. Advocaten moeten deze machtigingen zelf verstrekken. Ga hiervoor naar advocatenpas.advocatenorde.nl, kies voor ‘beheer advocaat’ en log dan in met uw eigen advocatenpas. Vervolgens kiest u voor ‘nieuw persoon machtigen’ en ‘ik wil een medewerker van mijn kantoor machtigen’. Nu kunt u uw medewerker machtigen voor diverse diensten, zoals Mijn Orde van de NOvA maar ook digitale diensten van de Rechtspraak.

Meer vragen?

Bekijk alle veelgestelde vragen op advocatenorde.nl/faqs. Staat uw vraag hier niet bij? Het Informatiepunt voor advocaten is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.30 uur op (070) 335 35 54 en via informatiepunt@advocatenorde.nl. Het Informatiepunt geeft voorlichting aan advocaten over de regelgeving voor de advocatuur en beantwoordt vragen van advocaten over het gebruik van online applicaties van de NOvA.


benoemingen en verkiezingen

Hof van Discipline

Verkozen per 1 januari 2023:

  • Dhr. mr. G.C. Endedijk, lid

Raad van Discipline ’s-Hertogenbosch

Verkozen per 1 december 2022:

  • Dhr. mr. M.J. Hoekstra, plv. lid

Raad van Discipline Amsterdam

Verkozen per 1 oktober 2022:

  • Mw. mr. L.C. Dufour, lid
  • Dhr. mr. H. Bakker, plv. lid
  • Dhr. mr. M.J.E. van den Bergh, plv. lid