citaat

‘Een civiele rechtszaak kan in Nederland eigenlijk alleen worden gevoerd door rijke mensen, of door mensen die onder de inkomensgrens blijven die de staat heeft bepaald voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat is wrang, want het zijn meestal niet de rijke mensen van wie de rechten in het geding komen.’

Mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld constateert in haar boek ‘Ik wil de waarheid’ dat de meeste Nederlanders geen toegang tot de rechter hebben.


nieuw

E-magazine

Het Advocatenblad verschijnt tien keer per jaar als papieren magazine, maar is ook digitaal te lezen. De digitale editie heeft na de zomer een nieuw jasje gekregen, om meer leesgemak vanaf het scherm te bieden.

Voortaan bladert u op elke laptop, iPad en smartphone eenvoudig door het Advocatenblad e-magazine, waarbij u elk gewenst artikel kunt aanklikken, lezen en delen.

U vindt het Advocatenblad e-magazine op advocatenblad.nl/magazines.

Als abonnee heeft u de keuze tussen de papieren blad en het e-magazine. Via het portaal van de NOvA kunt u uw persoonlijke voorkeur aangeven. Als u kiest voor het e-magazine ontvangt u voortaan maandelijks via e-mail een hyperlink.

column

Contant geld

Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Dat blijkt uit de ‘nieuwe beleidsvisie aanpak witwassen’ die ministers Kaag en Yeşilgöz-Zegerius recent stuurden naar de Eerste en Tweede Kamer. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals notarissen en advocaten verbeterd. Tegelijk moet het voor individuele bedrijven met een hoog witwasrisico juist makkelijker worden om een bankrekening te openen.

Dat laatste lijkt mij sowieso een goede zaak. Wat mij betreft, wordt het ook voor particulieren eenvoudiger een bankrekening te openen. Want welke reden hebben advocaten dan nog om van in Nederland woonachtige personen en bedrijven contant geld aan te nemen? Vrees van cliënten voor beslaglegging is geen goed excuus.

Ook geld op bankrekeningen kan van misdrijven afkomstig zijn, maar daar hebben banken vergaande toezichthoudende verantwoordelijkheden en bevoegdheden in.

Recent bleek uit onderzoek door lokale dekens dat strafrechtadvocaten de regels voor contante betalingen niet goed naleefden. Ik had eerlijk gezegd geen idee dat zoveel collega’s contant geld aannamen. Maar ja, ik ben dan ook geen strafrechtadvocaat.

Het kan zinvol zijn artikel 6.27 van de Voda nog eens na te lezen. Vraag het een collega en grote kans dat die zegt dat je tot 5.000 euro aan contant geld mag aannemen. Dat is niet zo. De regel is géén contante betalingen aan advocaten. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden mag je tot 5.000 euro cash aannemen. Grote kans dat je achteraf niet kunt uitleggen wat die omstandigheid was.

Een collega die ik sprak, had daarover een eigen opvatting. Want wij kunnen toch zelf de afweging maken of wij een cliënt met zijn contant geld betrouwbaar achten? En een Rolex-verkoper of een haute-couturezaak mag toch ook gewoon contant geld aannemen? Die redenering is onterecht. Een advocaat is over het algemeen geen financieel wonder, dus die eigen inschatting vertrouw ik niet.

Daarnaast hebben advocaten een bijzondere positie in het rechtsbestel. Een goede, betrouwbare en fatsoenlijke advocatuur is een maatschappelijk belang. Een betamelijke beroepsuitoefening betekent dat het vertrouwen in de advocatuur noch de eigen beroepsuitoefening mag worden geschaad. In dat kader zou je zelfs een verdenking van witwassen niet moeten willen; niet voor jezelf en ook niet voor de beroepsgroep. Het moet eens stoppen met advocaten die bedolven worden onder zwart geld. Geef iedereen een bankrekening en verbied contante betalingen, behalve misschien een eigen bijdrage op toevoeging, aan advocaten. Zo hebben we een imagoprobleem minder.