van de nova dilemmapp

(A)social media?

Is de klant nog steeds koning in geval van bedreigingen via social media en haatmails?

HET DILEMMA

Ik ben advocaat-stagiair op een middelgroot advocatenkantoor. Mijn patroon heeft net een nieuwe zaak aangenomen: advisering over een nieuw project voor de aanleg van windmolens. De cliënt heeft daarbij gevraagd social media in te zetten om te zorgen dat alle voordelen van windenergie worden belicht en ook de noodzaak hiertoe, gelet op het klimaat. Mijn patroon, die geen verstand heeft van social media, vraagt mij dat te doen. Ik ga daarmee voortvarend te werk, maar krijg al snel te maken met diverse haatmails en bedreigingen. Dat het zo persoonlijk gemaakt wordt, veroorzaakt bij mij enorme stress. Ik kaart dat aan bij mijn patroon, maar die zegt dat dat nou eenmaal bij het vak hoort, onder het adagium ‘de klant is koning’. Wat doe ik?

WAT ZEGT DE NOVA?

De respons is heel wisselend: van stoppen (33%) of doorgaan (14%) met berichten plaatsen, tot de kwestie bespreken binnen de opleidingsgroep van de beroepsopleiding (39%). In de reacties bij het dilemma komt nog de suggestie naar voren om met je patroon te bespreken om voortaan zijn social media-account in te zetten. Dat is zeker ook een optie en direct een manier om te bekijken hoe de patroon er zelf instaat. De onderliggende vraag – valt dit wel onder de taakopvatting van de advocaat? – zal dan ook ter sprake kunnen komen. Dat de meningen daarover uiteenlopen, komt ook tot uitdrukking in de reacties. Welke keuze wordt gemaakt, hangt ervan af hoe ruim je die taakopvatting opvat. Dat zal voor iedereen anders zijn, maar het is verstandig van tevoren goed de mogelijke consequenties af te wegen, zeker in het geval van social media.

Test uw ethisch kompas!

Met de DilemmApp wil de NOvA discussie over dilemma’s binnen de advocatuur bevorderen en het bewustzijn vergroten. Iedere twee weken ontvangt u een nieuw dilemma in de app waarmee u een afweging maakt tussen tegenstrijdige belangen. Na publicatie van het nieuwe dilemma plaatst de NOvA ook een slotopmerking bij het vorige dilemma, waarin de mogelijke overwegingen voor en tegen een bepaalde keuze voor u op een rijtje worden gezet. U kunt zelf ook dilemma’s indienen binnen de app of deze mailen naar dilemma@advocatenorde.nl.

Download de NOvA DilemmApp gratis in de App Store (iOS) of Google Play Store (Android). Let op: selecteer de app met het blauwe logo en de witte pijlen. Als u voor de eerste keer de app opent, wordt u om een wachtwoord gevraagd. Vul hier in: Advocaat!